Antroposofie is een spirituele filosofie en occulte wetenschap gebaseerd op de leer van Rudolf Steiner (1861–1925), die het bestaan postuleert van een geestelijke wereld die toegankelijk zou zijn via innerlijke ontwikkeling. Deze innerlijke ontwikkeling is gericht op versterking van het bewustzijn.

De antroposofische gezichtspunten worden ingezet op verschillende terreinen, zoals antroposofisch onderwijs, heilpedagogieeuritmie, spraakvorming, kunstzinnige therapieënantroposofische geneeskundesociale driegeledingbiologisch-dynamische landbouw en architectuur.

Voor meer informatie zie Wikipedia.